:

Tjänster


Tjänster

Min uppgift är att lyssna och ge råd om utformning av begravningsakten och att sedan förmedla vidare och genomföra den så som anhöriga har bestämt. Att i alla delar vara lyhörd och förstå vad anhöriga önskar även om många i sorgens stund har svårt att uttrycka sina tankar.

Begravningen är det sista avskedet och utformas helt efter den avlidnes och de efterlevandes önskan. Om den avlidne haft önskemål skall dessa uppfyllas så långt det är möjligt. Begravning kan antingen vara religiös eller borgerlig.

En religiös begravning utformas enligt den ritual som samfundet den avlidne tillhört, tillämpar, exempelvis den Svenska kyrkans ordning. Det vanligaste alternativet till religiös begravning är en borgerlig akt. Det är en ceremoni utan religiösa inslag även om vi anser att den bör innehålla andlighet. Det är den avlidnes anhöriga som utformar ritualen i samarbete med officianten, det vill säga den som håller akten. Vem som helst kan vara borgerlig officiant. Om ni vill så åtar jag mig gärna den uppgiften. Akten hålls vanligtvis i begravningskapell men andra platser kan också vara tänkbara som är praktiska för en begravning. För den som inte är medlem i Svenska kyrkan kan begravning inte hållas i kyrkobyggnad och med präst.

Fondkistans uppdrag är att boka ceremonilokal, officiant (präst eller annan), musiker och solist. Vad gäller präst inom Svenska kyrkan är det kyrkans rutiner som avgör vilken tjänstgörande präst och organist som anvisas att tjänstgöra. Man kan alltid ha önskemål och både vi och kyrkan gör vad vi kan för att tillmötesgå dessa.

Många önskar tillval runt begravningen och de vanligaste är solist, sång eller instrumentalt, psalmkort/programblad och förtäring i samband med minnesstund.