:

Marktäckande Lösningar: Från Gräs till Alternativa Täckmaterial

Innehållsförteckning:

 1. Grästyper för effektiv marktäckning

Grästyper för effektiv marktäckning


För att skapa en tät och hållbar marktäckning är valet av grästyp av stor vikt. Olika sorter erbjuder unika egenskaper och anpassningsförmåga till varierande markförhållanden, användningsområden och klimat. I det följande avsnittet presenteras grässorter som har visat sig vara särskilt effektiva för att uppnå en robust marktäckning.

Grästyper för effektiv marktäckning

Användning av klöver som marktäckare


Klöver är en utmärkt marktäckare. Den binder kväve från luften, vilket naturligt gödslar marken och gynnar andra växter. Dessutom har klöver tät växtsätt som undertrycker ogräs och minskar markerosion. Klöver växer också snabbt och kan blomma, vilket lockar pollinatörer som bin.

Användning av marktäckningsmaterial i svenska trädgårdar 2022

Alternativa täckmaterial: bark och flis


Bark Flis
 • Används som marktäckningsmaterial för att behålla fuktighet i jorden.
 • Ger ett naturligt utseende och förbättrar jordens struktur vid nedbrytning.
 • Kan begränsa tillväxten av ogräs.
 • Trädflis består av hackade trädgrenar, ofta från beskärning.
 • Är en biprodukt som kan återanvändas som täckmaterial.
 • Även det minskar ogräs och bevarar jordfuktighet.

Marktäckväv och dess applikationer


Marktäckväv är ett material som används för att skydda markytan och främja växttillväxt samtidigt som ogräs tillväxt minskas. Det används i jordbruket, trädgårdsskötsel och vid anläggning av grönområden.

Användningsområden Fördelar
Ogräsbekämpning Minskar behovet av kemiska herbicider
Markskydd Förhindrar erosion och bevarar fuktigheten i marken
Rotkontroll Begränsar rotspridning och underlättar växtplacering
 • Används i landskapsarkitektur för att skapa gångar och skyddade områden utan ogräs.
 • Framställs av material som polypropen eller polyetylen som är UV-stabiliserade.

Marktäckväv bidrar till ett mer hållbart jordbruk och trädgårdsskötsel genom att minska underhåll och vattenförbrukning.

Sten och grus i marktäckning


Marktäckning med sten och grus används ofta för att minska ogrästillväxt, underlätta dränering och skapa dekorativa ytor i landskapsarkitektur. Dessa material är hållbara och kräver lite underhåll. Sten och grus finns i olika storlekar och färger, vilket gör det möjligt att anpassa utseendet efter önskemål.

Krokväxter för grönt och täckande


Krokväxter, som ofta används för att skapa gröna och täckande mattor i trädgårdar, är idealiska för marktäckning tack vare sin täta tillväxt och förmåga att kväva ogräs. De kan bidra till att minska underhållsarbete och skapa en estetiskt tilltalande yta.

Underhåll och skötsel av marktäckare


Marktäckare kräver mindre underhåll än öppen jord men för att de ska trivas och täcka marken effektivt bör man ändå utföra viss skötsel.

 • Regelbundet avlägsnande av ogräs för att förhindra konkurrens.
 • Befuktning under torra perioder, särskilt när växterna är unga.
 • Tillföra näringsämnen med kompost eller långsamverkande gödsel.
 • Klippa eller trimma växterna för att uppmuntra till tjock tillväxt och kontrollera spridningen.
 • Uppdelning av plantor vart tredje till femte år för att förhindra överbefolkning och främja hälsan.