:

Odla Palettblad Sticklingar: En Steg-för-Steg Guide

Innehållsförteckning:

 1. Välja rätt sticklingar
 2. Rätt tidpunkt för sticklingar
 3. Förberedelser inför plantering
 4. Rotbildning hos palettblad sticklingar
 5. Plantering av sticklingar
 6. Vattna och gödsla sticklingar
 7. Ljus och temperaturförhållanden
 8. Övervakning och skötsel

Välja rätt sticklingar


För att lyckas med förökning av palettblad genom sticklingar är det avgörande att välja rätt utgångsmaterial. Val av stickling spelar en stor roll för chansen till rotbildning och den framtida plantans hälsa. I detta avsnitt går vi igenom vilka egenskaper som kännetecknar en god stickling samt ger tips för hur du identifierar den bästa delen av plantan att använda.

Välja rätt sticklingar

Friska växtdelar


För att föröka palettblad genom sticklingar är det viktigt att välja friska växtdelar. Det innebär:

 • Sticklingen ska vara fri från sjukdomar och skadedjur.
 • Den ska ha en sund och kraftig tillväxt.
 • Bladen bör vara gröna och fräscha utan tecken på vissning.

Sticklingslängd


Sticklingslängden för palettblad bör vara mellan 5-10 cm för optimal rotbildning. En lämplig stickling inkluderar 2-3 nodpunkter där nya rötter kan utvecklas. Det är viktigt att den nedre delen av sticklingen är fri från blad för att underlätta planteringen och minska risken för röta.

Blad och nodernas roll


Palettblad (Coleus spp.) är lätta att föröka genom sticklingar. Bladen är de delar som skär av från moderplantan och noderna är de punkter på stammen där bladen sitter fast, vilka är avgörande för att en ny planta ska kunna växa. Vid sticklingsförökning är det viktigt att inkludera minst en nod i varje stickling eftersom det är i noderna som nya rötter och skott utvecklas. Man bör skära sticklingen precis under en nod och avlägsna de nedersta bladen för att främja rottillväxten.

Förberedelse av sticklingar
StegBeskrivning
1Välj en frisk gren
2Klipp en 10-15 cm stickling
3Ta bort de nedersta bladen
4Låt snittytan torka

Rätt tidpunkt för sticklingar


För att lyckas med att föröka ditt palettblad genom sticklingar är det avgörande att välja rätt tidpunkt. En väl vald period främjar rottillväxt och ökar chanserna för dina sticklingar att utvecklas till friska plantor. Följande avsnitt förklarar den optimala tiden för att ta sticklingar från palettblad och vad du bör tänka på för att få bästa möjliga resultat.

Rätt tidpunkt för sticklingar

Växtens tillväxtfas


Palettbladets (Coleus) tillväxtfas handlar om hur plantan utvecklas från stickling till en mogen planta. För en palettblad stickling, är det viktigt att placera sticklingen i fuktig jord och se till att den har tillräckligt med ljus men inte direkt solljus, så den kan rota sig. Under denna fas bör man undvika att vattna för mycket, men hålla jorden fuktig. Sticklingen börjar slå rot och nya blad växer fram. När plantan etablerat sig och växer kan den planteras om i en större kruka. Regelbunden beskärning uppmuntrar till buskig tillväxt och en tjockare planta.

Årstidens påverkan


Årstiderna påverkar palettblads sticklingars rotbildning och tillväxt. Varme och ljus är viktigt för framgångsrik förökning. Under våren och sommaren är ljuset starkt och dagarna långa, vilket gynnar snabb rotutveckling och tillväxt. Höst och vinter innebär kortare dagar och sämre ljusförhållanden, vilket kan förlänga rotbildningstiden och minska tillväxthastigheten. Det är optimalt att ta sticklingar på våren eller tidig sommar för bästa resultat.

Rotning av sticklingar
MetodMaterialBeskrivning
I vattenGlasbehållare, vattenPlacera stickling i vatten tills rötter utvecklas
I jordKruka, planteringsjordPlantera sticklingen direkt i fuktig jord
MossaTorvmossa, plastpåseLinda mossan runt snittyta, håll fuktig

Förberedelser inför plantering


För att lyckas med att plantera palettbladsticklingar är det viktigt att förbereda både plantmaterial och planteringsmiljö. Korrekt förberedelse är grundläggande för att sticklingarna ska slå rot och växa sig starka. I det följande avsnittet guidar vi dig genom nödvändiga steg inför plantering av dina palettbladsticklingar.

Förberedelser inför plantering

Rengöra verktyg och kruka


För att förbereda för plantering av palettblad sticklingar är det viktigt att rengöra verktyg och kruka noggrant. Rengör verktyg med såpvatten och sprita av dem för att ta bort bakterier och svampsporer. Krukan bör tvättas med varmt vatten och mild diskmedel, sköljs väl och desinficeras med en lösning av 1 del blekmedel och 9 delar vatten. Låt verktyg och kruka torka helt innan användning. Detta minskar risken för sjukdomar och skadedjur som kan skada sticklingarna.

Jordval för sticklingar


För palettblad sticklingar är en lätt och väldränerande jordblandning idealisk. Man kan använda en blandning av såjord och perlite eller vermikulit för att säkerställa god luftgenomströmning och fuktighetsbevarande egenskaper. Det är viktigt att jorden inte håller för mycket vatten då detta kan orsaka rotförruttnelse.

Dränering i krukan


För att säkerställa god dränering för dina palettblad sticklingar i krukan, gör följande:

 • Använd lecakulor eller krossad keramik i botten av krukan före jordtillsättning.
 • Se till att krukan har dräneringshål undertill.
 • Använd en väldränerad jordblandning speciellt anpassad för krukväxter.
 • Vattna måttligt, sticklingarna ska inte stå i vatten.
Skötsel av rotade sticklingar
SkötselstegBeskrivning
Vattna måttligtBevara jordmån fuktig men ej blöt
PlatseringLjus plats utan direkt solljus
GödslingAnvänd utspädd flytande växtnäring

Rotbildning hos palettblad sticklingar


För att framgångsrikt föröka palettblad genom sticklingar är det avgörande att förstå och främja en hälsosam rotbildning. Följande avsnitt behandlar de olika aspekterna kring hur man bäst skapar förutsättningar för rottillväxt i palettblad sticklingar, från de initiala snitten till underhåll av fukt och ljusförhållanden.

Rotbildning hos palettblad sticklingar

Vattenrotning kontra direktjordning


Vattenrotning Direktjordning
 • Palettbladsticklingar sätts i vatten för att utveckla rötter innan plantering.
 • TydaIig rotbildning kan observeras.
 • Vatten behöver bytas regelbundet för att förhindra röta.
 • Mindre chock för sticklingen vid omplantering till jord.
 • Sticklingen planteras direkt i jord.
 • Rotbildningen sker under jord och kan inte observeras direkt.
 • Jorden hålls konstant fuktig men inte blöt för att främja rotbildning.
 • Snabbare anpassning till slutgiltiga tillväxtförhållanden.

Skötsel under rotbildning


För att sköta om palettblad sticklingar under rotbildning, följ dessa steg:

 • Placera sticklingarna i en ljus och varm miljö, men inte i direkt solljus.
 • Använd en genomsläpplig och näringsrik jordblandning, som till exempel en mix av torv och perlite.
 • Håll jorden jämnt fuktig, men undvik övervattning då detta kan leda till rötrötter.
 • Täck gärna sticklingarna med en plastpåse för att höja luftfuktigheten, men se till att ventilera regelbundet.
 • Efter några veckor, när sticklingarna har rotat sig, kan de planteras i egna krukor.

Tid till utveckling av rötter


En palettblad stickling tar vanligtvis mellan två till fyra veckor för att utveckla rötter när den placeras i vatten eller fuktig jord. Optimala förhållanden med värme och ljus kan påskynda processen.

Vanliga problem och lösningar
ProblemLösning
Ruttnande sticklingarMinska vattning, kontrollera dränering
Inga rötter bildasProva rotstimulerande hormon
Gult bladverkUndvik övervattning, ge mer ljus

Plantering av sticklingar


Att plantera sticklingar av palettblad är ett effektivt sätt att föröka dina växter och skapa en grönskande inomhusmiljö. Med rätt teknik och omsorg kan du enkelt få dina sticklingar att slå rot och växa sig starka. Följande steg beskriver hur du bör gå tillväga för att ge dina palettblad de bästa förutsättningarna att trivas i sina nya hem.

Plantering av sticklingar

Planteringstekniker


För att lyckas med sticklingar av palettblad kan du följa dessa planteringstekniker:

 • Stamsticklingar: Klipp en 5-10 cm lång del av stammen. Låt snittytor torka i några timmar.
 • Lövsticklingar: Ett enskilt blad med en bit stam kan rota sig. Använd rotninghormon för bästa resultat.
 • Toppskott: Nyp av toppskott och placera i vatten eller fuktig jord tills rötter bildas.
 • Vattenrotning: Placera sticklingar i vattenglas tills rötter utvecklas, byt vatten regelbundet.
 • Jordrotning: Stick ner sticklingar i fuktig jord. Täck med plastpåse för att bibehålla fuktighet.

Djup och avstånd mellan sticklingar


När du planterar palettbladsticklingar bör du tänka på följande:
Djup: Sticklingar bör planteras så att nedre delen av stammen och eventuella bladrosetter är under jordytan. Ett par centimeter ner i jorden är lämpligt.
Avstånd: Ge varje stickling tillräckligt med utrymme att växa. Ett avstånd på ungefär 5-10 cm mellan sticklingar rekommenderas för optimal tillväxt.
Förökning genom bladsticklingar
StegBeskrivning
1Välj ett friskt blad
2Skär bladet i sektioner med del av mittnerven
3Plantera bladbitar i fuktig jord
4Täck med plast för att skapa miniväxthus

Vattna och gödsla sticklingar


När dina palettbladsticklingar har rotat sig är det viktigt att ge dem rätt mängd vatten och näring för att de ska växa sig starka och hälsosamma. I detta avsnitt går vi igenom fundamentala tips för att vattna och gödsla dina sticklingar på bästa sätt.

Vattna och gödsla sticklingar

Bevattningsrutiner


Viktig Information Bevattningsrutiner för Palettblad Sticklingar
Frekvens Bevattning när jordytan kännas torr.
Mängd Vattna tills det rinner ut lite vatten ur krukan.
Metod Använd rumstempererat vatten, undvik kalkrikt vatten.
Överbevattning Undvik; kan leda till rötangrepp och andra sjukdomar.
Undervattning Sticklingar tål inte uttorkning, håll jorden jämnt fuktig.

Gödselschema


Veckor efter Plantering Gödselschema
1-2 Vänta med gödning, rotbildning pågår
3-4 Börja med svag gödningslösning
5+ Öka styrkan gradvis till normal dosering
Vinterperiod Minska gödning, vila för plantan

Ljus och temperaturförhållanden


Att förstå och justera ljus och temperaturförhållanden är avgörande för att lyckas med odling av palettbladsticklingar. Rätt balans främjar en stark tillväxt och hjälper växten att utveckla sina karakteristiska färger. Nedan följer riktlinjer för att skapa en optimal miljö för dina sticklingar.

Ljus och temperaturförhållanden

Idealt ljus för tillväxt


Palettblad, eller Coleus, trivs bäst i ljusa till halvskuggiga lägen. Direkt solljus bör undvikas, eftersom det kan bleka bladens färg och i värsta fall bränna dem. En ljusplats med indirekt solljus är idealiskt för sticklingar att rota sig och växa. Om inomhus, se till att placera dem nära ett fönster som får mycket ljus men är skyddat från direkt eftermiddagssol.

Temperaturkrav


Palettblad sticklingar trivs bäst i en temperatur som ligger mellan 20 till 25 grader Celsius. De bör inte utsättas för temperaturer under 10 grader då de kan börja ta skada av kylan. Det är också viktigt att skydda sticklingarna från drag och kyla från fönster.

Övervakning och skötsel


Efter att ha tagit sticklingar av palettblad är nästa steg att säkerställa att de får rätt förutsättningar för att rota sig och växa sig starka. Övervakning och skötsel är avgörande för sticklingarnas framgång. Detta avsnitt ger vägledning om hur man bäst tar hand om sina palettbladssticklingar under denna känsliga fas i deras utveckling.

Övervakning och skötsel

Ohyra och sjukdomar


Ohyra Sjukdomar
 • Bladlus angriper ofta och suger växtsaft.
 • Spinnkvalster orsakar små gula prickar och tunna spindelnät.
 • Vitflugor, små, vita insekter, kan förekomma under bladen.
 • Svampinfektioner såsom mögel kan påverka bladens hälsa.
 • Rötter kan angripas av rotmask om jorden är för fuktig.
 • Bladvikningssjuka leder till missfärgade och deformerade blad.

Nypning för buskighet


Nypa bort toppen på palettbladets stickling för att främja en buskigare tillväxt. Detta stimulerar plantan att skjuta nya sidogrenar istället för att bara växa på längden.

Varaktig vård för kraftiga plantor


För att få kraftiga palettblad (Coleus) plantor från sticklingar gäller det att ge dem rätt vård. Här är några punkter för att ge sticklingarna bästa möjliga start:

 • Se till att sticklingar har friska blad och stadiga stammar.
 • Använd en väldränerande jordblandning för att undvika rötterna står i vatten.
 • Placera sticklingarna i indirekt ljus tills rötter bildas.
 • Behåll en jämn fuktighetsnivå utan att övervattna.
 • När rötterna etablerats, kan sticklingar långsamt vänjas vid mer direkt ljus.
 • När plantan vuxit sig starkare, ge den näring med en balanserad växtnäring.
 • Knipsa toppar för att främja buskighet och undvika långa, gängliga stammar.