:

Min Sista Vilja


Min Sista Vilja

Att planera sin egen begravning kan kännas konstigt men att göra det underlättar för de anhöriga som annars kan stå kvar med obesvarade frågor.

I dokumentet Min sista vilja skriver du hur du vill ha din begravning utformad, var du vill gravsättas och var du förvarar dina viktiga dokument som tex testamente och begravningsförsäkring.

Denna handling är avsedd som en hjälp för anhöriga vid Fondkistans hembesök och vid upprättande av bouppteckning. Efter ett dödsfall är man som anhörig ofta så ledsen och chockad att det kan vara svårt att fatta beslut. En begravning är ett komplicerat ärende med väldigt många valmöjligheter. Har den avlidna själv formulerat sina önskemål så underlättar det för de anhöriga. Minnet av begravningen skall vara fint och då skall man inte känna ånger över att man fattade för snabba beslut eller tveksamhet över om det verkligen var så här man önskade det. Att fylla i "Min Sista Vilja" visar på omtanke om sina anhöriga och underlättar sorgearbetet. Att även fylla i den ekonomiska delen är en stor hjälp vid upprättande av bouppteckning.
Fyll i de frågor som du har en önskan om. Formuläret försöker vara så heltäckande som möjligt varför många frågor inte gäller alla. Avsikten är också att väcka tankar och funderingar kring det man inte själv kommit på.     

 Hämta "Min Sista Vilja" som PDF-fil på Fondkistans gemensamma hemsida som finns här 

 

harmoni.jpg