:

Fast Grundpris


Fast Grundpris

Vid ett dödsfall finns vissa uppgifter som är mer eller mindre ofrånkomliga. Vi har sammanställt kostnaderna för dessa till ett fast grundpris. På så sätt blir det lättare för dig att få en överblick över de totala kostnaderna.

I grundpriset på 9800:- ingår följande:

 • Kista för bårtäcke
 • Tillhandahållande av bårtäcke
 • Svepning
 • Myndighetskontakter
 • Beställning av kremerings- och gravsättningsbevis
 • Bokning av förrättningslokal (kyrka etc. )
 • Överenskommelse med präst eller annan officiant
 • Representation vid begravningen
 • Upprättande av minnespärm med förteckning över blommor etc.
 • Arvode till Fondkistan
 • Lagstadgad mervärdesskatt

Till grundpriset kommer en obligatorisk avgift för bisättningstransport, transport från bårhus till kylrum vid kyrka/kapell. Avgiften varierar efter lokala förutsättningar, i huvudsak transportavstånd.

Utöver vad som ingår i grundpriset hjälper vi dig gärna med övriga arrangemang, tex:

 • Val av annan kista eller urna i Fondkistans sortiment mot pristillägg
 • Dödsannons
 • Blommor och övriga arrangemang
 • Stöd till minnesfond
 • Anlitande av bärare
 • Sång- och musikarrangemang
 • Läsning av dikter
 • Minnesstund
 • Fotografering
 • Gravplats
 • Minnesvård/gravsten och inskription
 • Bouppteckning

 

Du får alltid en lista över vilka tjänster och produkter du har beställt, tillsammans med prisuppgifter. Vill du, har du möjlighet att lägga till eller dra ifrån någonting från beställningen.