Gåva till Stiftelsen

     fondkistan-logo.gif                 

Stöd stiftelsen                                                                                                           

Det går bra att stödja Stiftelsen Fondkistan som kondoleans vid begravning.

Stöd forskningen via Stiftelsen Fondkistans plusgiro 714083-3.

För att dödsboet skall få vetskap om insättningen ber vi er fylla i formuläret och skicka det till

Fondkistan AB , Box 14295 , 630 14 Eskilstuna


OBS om INTE adress till dödsbodelägare eller begravningsbyrå finns, skickas ingen minnesadress.

(Obligatoriska fält markerade med *)

 

Den avlidnes namn:*

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Adress dit minnesbladet ska sändas(Tex.  till dödsbodelägare eller begravningsbyrå)*

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Text på minnesbladet:*

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Avsändarens namn och adress:*

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

E-postadress:

Telefonnummer: