Främjar forskning

Genom att anförtro begravningen till Fondkistan Ängelholm/Helsingborg gör du en insats av bestående värde. Till Stiftelsen Fondkistan avsätts fem procent av inköpspriset för varje förmedlad kista och urna. Stiftelsen som är underställd Länsstyrelsen i Stockholm, har till ändamål att stödja forskning kring cancer, hjärt-, kärl,- och lungsjukdomar, Alzheimers sjukdom samt medfödda missbildningar.

Det går bra att stödja Stiftelsen Fondkistan som kondoleans vid begravning. För att
dödsboet skall få vetskap om insättningen ber vi er fylla i ett formulär som finns på Fondkistans gemensamma sida här

Stiftelsen Fondkistans bankgiro för gåvor är  248-2891.

 

Begravningsentreprenör  Anette Strengenes här

tillsammans med fyra av år 2012 stipendiater.

 stip-o-anette-2012.jpg

 

       VARMT TACK !

                                
Till alla Er som genom att beställa begravning hos
 
 
givit ett värdefullt stöd till medicinsk forskning och bidrag till
stipendieutdelning om en kvarts miljon.