Främjar forskning

Genom att anförtro begravningen till Fondkistan Ängelholm gör du en insats av bestående värde. Till Stiftelsen Fondkistan avsätts fem procent av inköpspriset för varje förmedlad kista och urna. Stiftelsen som är underställd Länsstyrelsen i Stockholm, har till ändamål att stödja forskning kring cancer, hjärt-, kärl,- och lungsjukdomar, Alzheimers sjukdom samt medfödda missbildningar.

Det går bra att stödja Stiftelsen Fondkistan som kondoleans vid begravning. För att
dödsboet skall få vetskap om insättningen ber vi er fylla i ett formulär som finns på Fondkistans gemensamma sida här

Stiftelsen Fondkistans bankgiro för gåvor är  248-2891.

 

Begravningsentreprenör  Anette Strengenes här

tillsammans med fyra av år 2012 stipendiater.

 stip-o-anette-2012.jpg

 

       VARMT TACK !

                                
Till alla Er som genom att beställa begravning hos
 
 
givit ett värdefullt stöd till medicinsk forskning och bidrag till
stipendieutdelning om en kvarts miljon.