Musik

Musik har en förmåga att ställa våra sinnen i rätt stämning och öppna våra inre för den andlighet och högtidlighet som tillfället förtjänar. Vid begravning lyssnar man på ett sätt som man aldrig annars gör. Det är knäpptyst i kyrka eller kapell och de församlade fylls av minnen och känslor. Därför skall man välja musik med omsorg. Oftast är det sista musikstycket som man kommer ihåg mest från begravningen.

noter.jpg